ලංකාවට අයිති මුහුදේ කොබෝල්ට් ගවේෂණයක්?

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය බල ප්‍රදේශයට අයත් විය හැකි කොබෝල්ට් බහුල අක්වෙරළ නිධියක් සඳහා ඉන්දියාව ගවේෂණ අයිතීන් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

බැටරි, ජෙට් එන්ජින් සහ ගෑස් ටර්බයින සඳහා භාවිතා කරන කොබෝල්ට්, ලැප්ටොප්, ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ විදුලි වාහන සඳහා ද ඉතා වැදගත් වේ.

ඉන්දියාව සිය වෙරළේ සිට කිලෝමීටර් 1,350 ක් පමණ දුරින් මධ්‍යම ඉන්දියන් සාගරයේ අෆනාසි නිකිටින් මුහුදු කන්ද ගවේෂණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මුහුදු පතුල් අධිකාරිය (ISA) වෙත අයදුම් කර ඇත. නාවික සැතපුම් 200කින් ඔබ්බට තම පාලන ප්‍රදේශය පුළුල් කරන ලෙස මහද්වීපික මුහුදු සීමා පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව (CLCS) වෙතින් ශ්‍රී ලංකාව 2009දී කරන ලද ඉල්ලීම අනුමත කළහොත් මෙම ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාවට ඇතුළත් විය හැකිය.

ජර්මනිය සහ දකුණු කොරියාව සමඟ දැනටමත් ඉන්දියානු සාගරයේ ගැඹුරු මුහුදේ ගවේෂණ සඳහා කොන්ත්‍රාත්තු ඇති චීනයට එරෙහිව කලාපීය පැවැත්මක් ස්ථාපිත කිරීම ඉන්දියාවේ අරමුණයි. ඉන්දියාවේ ගැඹුරු මුහුදේ පතල් කැණීමේ ප්‍රයත්නයන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පවතින අතර, සැලකිය යුතු අයවැයක් සහිත 2021 ගැඹුරු සාගර මෙහෙයුමක් සහ බහු ලෝහමය ගැටිති ගවේෂණය කිරීම සඳහා ගැඹුරු මුහුදේ පතල් කැණීමක් සංවර්ධනය කිරීමේ 2023 මුලපිරීමක් ඉන්දියාව සතුය.

‍මෙම ගවේෂණ වසර 2070 වන විට ශුද්ධ-ශුන්‍ය විමෝචනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ඉන්දියාවේ ඉලක්කය සමඟ සමපාත වේ. එහෙත්, එය ප්‍රධාන වශයෙන් චීනය විසින් පාලනය කරනු ලබන තීරණාත්මක ඛනිජ මත රඳා පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *