වැනිසියේ විප්ලවය

1956 දී වැනීසිය සියවස් ගණනාවකට පසු ප්‍රථම වරට එහි සුප්‍රසිද්ධ ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කිරීම සඳහා “Svolte di Popolazio” නමින් ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් දියත් කළේය. එහි අරුත මහජන විප්ලවය යන්නයි.

ඇළ මාර්ග රොන්මඩ, සුන්බුන් සහ අපද්‍රව්‍යවලින් පිරී තිබූ අතර සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළේය. වැනීසියේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට හා සුන්දරත්වයට අවදානමක් විය. ඉංජිනේරුවන්, කම්කරුවන් සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් විසින් ජලය පොම්ප මගින් ඉවත් කර, පුරාවස්තු සහ ගිලී ගිය බෝට්ටුවලින් පිරුණු මඩ පතුල මතු කර ගන්නා ලදි. ඔවුහු ඇළවල ගැඹුර සහ පැහැදිලි බව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවසාදිත හා කුණු ටොන් ගණනක් ඉවත් කළහ. මෙම අතිවිශිෂ්ට උත්සාහය සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කළ අතර අනාගත පරම්පරාව සඳහා වැනීසියේ උරුමය සුරැකීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කළේය.

මෙම මෙහෙයුම මහජන විප්ලවය ලෙස නම් කිරීම කෙතරම් නිවැරදිද? (ලංකාවේ සමාජ ක්‍රමයටත් අවශ්‍යව තිබෙන්නේ මෙවැනි විප්ලවයකි. සමාජවාදී විප්ලවයක් නොවේ.)

වැනීසිය අවසාදිත ගොඩ නැගීම වැනි ගැටලු වළක්වා ගැනීමට සහ යාත්‍රා කිරීමට හැකි බව සහ සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා එහි ඇල මාර්ග අඛණ්ඩව නඩත්තු කරයි.

2023 මුල් භාගයේ නියඟයක් ඇති විය. කුඩා ඇළ මාර්ග සමහරක් සිඳී ගොස් බෝට්ටු ගමනාගමනයට සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයට බලපෑ අතර එවැනි දේශගුණික විපර්යාස හා සම්බන්ධ අභියෝගවලට වැනිසිය මුහුණ දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *