වැලිපැන්නෙ හදන වෙස්ල් වගේ කාරෙක ලක්ෂ 33කට විකිණේ (වීඩියෝ)

මතුගම වැලිපැන්නේ අලුතින් විවෘත කළ මහින්ද්‍රා අයිඩියල් මෝටර්ස් සමාගමේ කර්මාන්තශාලාවේ නිපදවන SUV පෙනුමක් තිබෙන වාහනය රු. ලක්ෂ 33ක් වැනි මිළකට දේශීය වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

Translations by Creative Content Consultants

2016 වසරේදී මහින්ද්‍රා සමාගම විසින් හඳුන්වාදෙන ලද මෙම වාහනය KUV 100 නම් වන අතර එහි ඇත්තේ 1200 cc පෙට්‍රල් එන්ජිමක්. කියන වෙස්ල් කාරයේ පෙනුමට සමාන එය ඉන්දියාවේ රු. ලක්ෂ පහකට අඩු මිළකට තමයි මුලින් හඳුන්වා දුන්නේ. එම වාහන ලක්ෂයකට වඩා ඉන්දියාවේ අලෙවි වී තිබෙනවා. එහි එයාර් බෑග් – ඇලෝයි වීල් ආදියත් තිබෙනවා. එය මැනුවල් ගියර් කාරයක්.

මෙම කාරයේ තිබෙන ඇකොලේඩ් සීට්, සියැට් ටයර්, එක්සයිඩ් බැටරි, මොඩිකොන් දුම් බට ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයි.

මහින්ද්‍රා අයිඩියල් ඉන්දියාවේ මහින්ද්‍රා සහ මහින්ද්‍රා සමාගමේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අයිඩියල් මෝටර්ස් සමාගමේ හවුල් ව්‍යාපාරයක්. එහි කොටස්වලින් 65%ක් අයිති අයිඩියල් මෝටර්ස් සමාගමටයි. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් කෝටි 200ක පමණ ආයෝජනයක් වන එහි ආරම්භයේදී වසරකට වාහන 5000ක් හැදිය හැකියි. ඍජු හා වක්‍ර රැකියා 200ක් පමණ සැපයෙනවා. අයිඩියල් මෝටර්ස් කුමාර් වෙල්ගම අයත් වන වෙල්ගම පවුලේ නලින් වෙල්ගමගේ කර්මාන්ත ශාලාවක්.

මෙම කාරය ගැන විස්තර සහිත වීඩියෝවක් පහත දැක්වේ.

https://www.youtube.com/watch?v=Lut4M0ZFkPU